Mijn droom achterna naar..

 

Nog maar een weekje en dan mag ik op reis! Drie maanden ga ik vertoeven aan de andere kant van de Atlantische Oceaan, in Paraguay. Tijdens die drie maanden werk ik aan een missie die ik heb vanuit mijn geloofsovertuiging. Ik word daar opgevangen door geloofsgenoten en mag daar tijdens het vrijwilligerswerk proeven van het dagelijks leven in een totaal andere cultuur en taal. Net als veel andere Zuid-Amerikaanse landen is de voertaal Spaans. De kennis van mijn Spaans bestond ongeveer uit ‘buenos dias’ en ‘si’, dus ik ben heel hard aan het leren en oefenen gegaan. Super leuk, maar toch ook best een uitdaging. Omdat ik me daar vanaf het begin onder de natives bevind, hoop ik de taal gauw in de praktijk op te pakken. Een andere uitdaging is de huisvesting. De huisvesting die ik had kan door omstandigheden niet meer doorgaan. De status van mijn huisvesting op dit moment is: ik heb geen idee waar ik kom te wonen, er wordt voor me gezocht en ik krijg te horen dat het goed komt. Dat kan betekenen dat ik bij aankomst nog niet weet waar ik terecht kom. Best spannend maar ook een mooie les in loslaten en vertrouwen. Zowel voor mij, als voor mijn familie. Gelukkig sprak ik een ander meisje van mijn leeftijd die dezelfde reis heeft gemaakt. Zij stelde me gerust dat als ze beloven dat het goed komt, ik daar alle vertrouwen in kan hebben. Toch fijn om te weten.

 

Paraguay is wat toerisme betreft redelijk onbekend, een authentiek stukje Zuid-Amerika lees ik vaak. De hoofdstad is een van de oudste steden in Zuid-Amerika en werd door de Spanjaarden gesticht in 1537. Verder bestaat het landschap uit tropisch regenwoud. De prachtige hazen, reeën, herten en zwijnen die we hier als we geluk hebben tegenkomen bij een wandeling ruil ik voor drie maanden in tegen mogelijke ontmoetingen met aapjes, Blauw Morpho-vlinders, vogelspinnen en tapirs. Ik kijk er heel erg naar uit en ben blij en dankbaar dat ik de kans krijg om nu al, pas een half jaar na het afronden van mijn opleiding, drie maanden een sabbatical te nemen om deze droom waar te maken.   

 

Met groot vertrouwen draag ik mijn werkzaamheden bij Menskracht over aan Sasja Nas. Zij is te bereiken via sasja@menskrachtinnoveert.nl.

 

Sandra

Zoals je vast eerder gelezen hebt was Menskracht 16 maart met een loopbaankar aanwezig bij de Proeverij van FNV. We deden een klein onderzoekje aan de hand van vijf vragen over loopbaanontwikkeling. Benieuwd naar de uitkomst?

 

De eerst vraag die we stelden was ‘Wat verwacht je van je werkgever wat betreft investeren in jouw loopbaanontwikkeling’. Het meest gegeven antwoord op die vraag is: ruimte en tijd om te kunnen ontwikkelen. Budget wordt daarbij ook vaak genoemd. Velen noemen ook als verwachting: begeleiding, bijvoorbeeld door middel van gesprekken of een scholingsplan.

 

Als het gaat om het voeren van ontwikkel- of voortgangsgesprekken is het meest gegeven antwoord dat mensen verwachten dat de leidinggevende oprechte interesse en aandacht toont in hun talentontwikkeling. Doorvragen, meedenken en feedback geven wordt vaak als concrete verwachte acties in die gesprekken genoemd.

 

Wanneer ze over een persoonlijk budget zouden beschikken zou meer dan een derde dat willen besteden aan een loopbaanscan om te onderzoeken hoe ze zich verder kunnen ontwikkelen en wat ze daarvoor nodig hebben. Als toelichting daarop wordt vooral genoemd dat ze voor deze optie zouden kiezen om gerichter hun talenten om te kunnen zetten in actie. Iets minder dan een derde koos voor de optie ‘aan een opleiding’ met als meest gegeven toelichting om kennis te verbreden of te verdiepen.

 

Leuk om te zien is dat de antwoorden op de vraag ‘Wat is voor jou het belangrijkste in je werk/waar sta je echt voor’ erg uiteenlopen. Wat het vaakst genoemd wordt is voldoening gevend of zinvol werk, werk dat de organisatie of de maatschappij vooruit helpt. Ook plezier wordt vaak genoemd. Daarnaast komen waardering, betrouwbaarheid, gelijkwaardigheid en ruimte voor ontwikkeling regelmatig voorbij.

 

En wat zouden de ‘respondenten’ dan nodig hebben om stappen te kunnen zetten in hun loopbaan? Voor sommigen is juist dat de vraag. De meesten geven aan dat ze het nodig hebben om te weten wat ze willen of wat het beste bij hen past. Gesprekken met een sparringpartner, coach of leidinggevende wordt ook door velen als behoefte genoemd.

 

Herken je jezelf hierin? En hoe staat het met jouw persoonlijke loopbaanontwikkeling? Stel jezelf eens de volgende vragen: Waar sta jij echt voor? Hoe komt dat terug in jouw werk? Wat is jouw volgende stap in je loopbaan? En als dat nog niet helder is, wat heb je nodig om meer helderheid en focus te krijgen? Wie kan bijvoorbeeld jouw sparringpartner zijn als het gaat over jouw loopbaan? Op welke afdeling zou jij wel eens stage willen lopen? Maar misschien ook, hoe kun jij zelf meer aandacht hebben voor talentontwikkeling binnen jullie organisatie?

 

Menskracht, april 2018

Hoe zat het ook al weer?

Op 16 maart j.l stonden de praatjesmakers van Menskracht op de Proeverij van FNV Professionals in
Utrecht. Alle leden en niet leden waren uitgenodigd om te proeven van het aanbod.

Lees meer

Ondernemende en creatieve studenten Bedrijfseconomie

Na de opdracht van Danique en Melissa gaat Menskracht verder met een nieuwe opdracht op ondernemersgebied. Met vijf studenten van de opleiding Bedrijfseconomie werken we aan het Business model van Menskracht en Menskracht Young Professionals. Aan de hand van het Canvas Business Model maken zij inzichtelijk hoe Menskracht als bedrijf staat op terreinen als kernactiviteiten, kostenstructuur, klantrelaties en klantwaarden. Daarnaast onderzoeken zij op welke terreinen we onze aanpak kunnen verdiepen, verbreden of helemaal veranderen. Daarmee bouwen we aan het fundament van zowel Menskracht als Menskracht Young Professionals. Leuk daarbij is om te zien hoe opleidingen anticiperen op de veranderende arbeidsmarkt. Deze studenten van de opleiding Bedrijfseconomie werken bijvoorbeeld aan hun vaardigheden om vanuit een financiële blik een creatieve brainstorm te leiden. Een breed pakket aan dit soort vaardigheden geeft studenten de nodige inhoud aan hun rugzak voor het betreden van de arbeidsmarkt, dat is absoluut iets wat Menskracht aanmoedigt.

16 maart zal Menskracht met een loopbaankar en een workshop te vinden zijn op De Proeverij van samenwerkingspartner FNV. De Proeverij staat in het teken van persoonlijke ontwikkeling, zoals in je baan als privé. Zowel leden als niet-leden zijn van harte welkom. Nieuwsgierig naar het aanbod? Neem dan eens een kijkje op:  https://fnvprofessionals.nl/voorproefje/

Wat doen wij?

Ons gezamenlijk motto: ‘’Waarom elk jaar met de auto naar de APK en de eigen brandstof niet
verversen?’’. In onze workshop van 3 kwartier peilen samen met jou JOUW loopbaanolie!
We maken hierbij gebruik van de oefening Sterren & Boktorren en inzichten vanuit moeiteloos
gedrag (de DISC).

 

Zien we je daar?

Melissa Hidding en Danique Bosch, twee studenten die in het kader van het vak ‘Ondernemende Professional’ van hun opleiding Toegepaste Psychologie samen met Menskracht een ondernemingsplan hebben geschreven. Het doel van hun onderneming: burn-outs onder studenten verminderen door vroegtijdig symptomen aan te pakken. Een onderwerp dat in het kader van Young Professionals onze interesse heeft.   

 

Waarom?

Dat hun ondernemingsidee actueel is blijkt wel uit de vele artikelen in het nieuws over dit probleem. ‘Onlangs verscheen opnieuw een artikel dat het aantal burn-outs onder studenten van hogescholen en universiteiten toenemen. Met deze toename wordt ook de wachttijd voor psychologische hulp steeds langer, een wachttijd van 8 weken of meer is inmiddels gebruikelijk geworden’, zo schrijven Melissa en Danique. Dat de noodzaak om hier iets aan te doen er is, is duidelijk maar wat hebben Melissa en Danique bedacht om hieraan te doen?

 

Hoe?

Hun ondernemingsplan bestaat deels uit een stukje bewustwording door middel van voorlichting voor studenten wat een burn-out is, wat de symptomen zijn en wat de gevolgen zijn. Daarnaast hebben ze het idee om trainingen aan te bieden aan studenten. ‘Omdat dit buiten de school omgaat zullen studenten het makkelijker vinden de stap te nemen om hulp te vragen, bij ons worden ze niet beoordeeld en medestudenten hoeven op die manier niet te weten dat ze hulp hebben gezocht’, aldus Melissa en Danique. Vooral dat laatste vinden wij een interessante gedachte, het lijkt erop dat de taboe op hulp vragen nog altijd erg actueel is. Interessant voor nader onderzoek. Op de vraag of Melissa en Danique dit ondernemingsplan ook daadwerkelijk willen uitvoeren zijn ze kort en duidelijk, ‘nee’. Eerst wat meer ervaring opdoen past voor beiden beter in hun loopbaan geven ze aan.

 

Melissa en Danique, dankjulliewel voor de leuke samenwerking en succes met het vervolg van het bouwen aan het fundament van jullie loopbaan!  Wij, Menskracht Young Professionals, nemen dit mee in ons onderzoek naar burn-outs, stresspreventie en de behoefte van studenten hierin.

‘De werknemer van de toekomst’ luidde de titel van de conferentie ter ere van het 35 jarige bestaan van de Academie Mens en Arbeid van het Saxion. Wie, of wat, is dat eigenlijk, de werknemer van de toekomst? Deze dag werden we uitgenodigd verschillende workshops te volgen en naar een lezing te luisteren rond dit thema.

 

Werkleren

We namen deel aan drie rondes workshops. Bij binnenkomst bij de workshop ‘Groeien door uitdaging’, werden we meteen getriggerd door wat het digital board ons toonde: ‘Willen, durven, kunnen. Goodbye comfortzone’. De spreker vertelt dat we om nieuwe dingen te leren uit onze comfortzone moeten stappen, onze learningzone in, maar niet in de paniczone moeten belanden. Wanneer we ons in welke zone bevinden blijkt voor iedereen verschillend wanneer ons een aantal stellingen wordt voorgelegd. Bij een plaatje van een spin blijken sommigen in hun paniczone te belanden terwijl anderen totaal geen problemen met spinnen hebben en in de comfortzone blijven. We leren optimaal wanneer de learningzone en de comfortzone elkaar afwisselen. Wanneer we in de paniczone belanden is het tijd om een stapje terug te doen. Om te groeien en te leren krijgen we het volgende stappenplan mee:

  1. Wat is mijn doel, waar wil ik groeien? (Gebaseerd op Sephen Covey: begin met het einde voor ogen)
  2. Durf een stap te zetten (gebaseerd op Carol Dweck: growth mindset).
  3. Ontwikkel vaardigheid door te doen (gebaseerd op Angela Duckworth: doelbewust oefenen).

 

We bleven in het thema ‘leren’ bij de workshop ‘Werkleren, hoe werkt dat eigenlijk? (en hoe leer je dan)’ volgen. Ons werd de vraag gesteld: hoe pak jij het aan wanneer je binnen het bedrijf een nieuw systeem moet gaan leren gebruiken? Welke leerstijl hanteer je het liefst? Naar de indeling van Manon Ruijters: kunst afkijken, participeren, kennis verwerven, oefenen en ontdekken. Dit was een mooie bewustwording dat verschillende personen verschillend met nieuwe informatie omgaan. Het is goed om de manier van informatie aanbieden wanneer we een ander iets willen leren af te stemmen op de leerstijl van die persoon.

 

Impact snel veranderende wereld

We sloten deze dag af met een lezing van Menno Lanting, een expert op het gebied van de impact van de snel veranderende wereld op innovatie, organisaties en leiderschap. Hem werd de vraag voorgelegd: ‘Hoe ziet de werknemer van de toekomst eruit?’ Het precieze antwoord blijft hij ons nog schuldig want hoe hard we ook roepen de werknemer van de toekomst, tot nu toe is het toch nog een soort geest waarvan we nog niet zeker weten hoe die eruit gaat zien. Op humoristische wijze nam Lanting ons mee door een aantal veranderingen die hij binnen de grootste innovatieve organisaties van de wereld.

 

Om te beginnen, de robotisering. We horen veel mensen zeggen dat robots onze banen zullen overnemen. Maar met een filmpje laat Lanting zien dat robots nog niet zo fijngevoelig zijn als nodig is in de zorg bijvoorbeeld. Hij zegt dat we structureel de technologische ontwikkelingen op korte termijn overschatten maar op langere termijn onderschatten. Volgens hem is de werknemer van onze toekomst niet een robot. Toch heeft technologie grote invloed. Zo kreeg een grote groep agenten een smartphone, waarmee zij data, diensten en producten konden opvragen. Hierdoor was het kantoor dat normaal deze informatie verschafte overbodig en konden deze mensen dus naar huis.

Een ander punt dat hij aan tipte was de organisatiestructuur. De structuur die nog een veel bedrijven, zo niet de meeste, wordt gehandhaafd is de hiërarchische structuur terwijl netwerkstructuren veel meer van deze tijd zijn. Pogingen die gedaan worden om het hiërarchische denken te doorbreken strand toch vaak bij degenen die hoog in de hiërarchie zitten omdat zij veel profijt hebben van die structuur. En al helemaal een desastreuze beslissing noemt Lanting een afdeling Innovatie. Dat betekent dat de rest van de medewerkers niet meer innovatief bezig hoeven te zijn want daar is de afdeling Innovatie voor in het leven geroepen.

 

Dat het netwerk steeds belangrijker wordt blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat 60% van de mensen bij de NASA niet meer op de loonlijst staan. ‘De echte succesvolle mensen gaan niet meer in dienst maar laten zich inhuren’, aldus Lanting. De NASA biedt opdrachten aan waar deze experts zich op inschrijven, net als een soort werkspot.nl voor aannemers. Dat Lanting het netwerken goed onder de knie heeft blijkt wel uit de manier waarop hij het knutselprobleem op school verhielp. Er waren constant te weinig ouders die met de kinderen wilden knutselen totdat Lanting de directeur aanraadde eens een netwerkonderzoek te doen onder ouders van de kinderen. Daaruit bleek dat er ouders waren die goed konden dansen en de kinderen een dansles zouden kunnen geven, ook bleken een paar vaders goede contacten met Apple te hebben zodat voor de hele klas Ipads geregeld konden worden.

 

Wie of wat is de werknemer van de toekomst? Uiteindelijk draait de toekomst om verandering. Flexibiliteit is dus een must have! En wat kun jij met jouw netwerk?

 

2018 is het jaar dat we ook dienstverlening gaan aanbieden aan Young Professionals. Young Professionals zijn HBO afgestudeerden die 1 tot 3 jaar werkzaam zijn op de arbeidsmarkt. Vaak hebben zij nog geen vast contract en kunnen daardoor geen beroep doen op loopbaanbegeleiding.
Samen met onze Young Professionals, Sandra en Sasja, zijn Bastian en Mariska deze nieuwe tak aan het opzetten.
Doelstelling is dat Young Professionals laagdrempelig begeleid kunnen worden door onze Young Professionals met een Loopbaan-, Maatschappelijk Werk Talent- of Toegepaste Psychologie achtergrond.

In het kader van het ESF project met Saxion Hogescholen zijn de Rocket Company en Menskracht op bezoek geweest bij een prachtondernemer: Lisette Sloot. Een van de speerpunten van het ESF project is het zoeken naar interessante meester-gezelconcepten. Zo kwamen wij op het spoor van Team 050.

Lees meer