Uitkomst Proeverij loopbaanvragen

Zoals je vast eerder gelezen hebt was Menskracht 16 maart met een loopbaankar aanwezig bij de Proeverij van FNV. We deden een klein onderzoekje aan de hand van vijf vragen over loopbaanontwikkeling. Benieuwd naar de uitkomst?

 

De eerst vraag die we stelden was ‘Wat verwacht je van je werkgever wat betreft investeren in jouw loopbaanontwikkeling’. Het meest gegeven antwoord op die vraag is: ruimte en tijd om te kunnen ontwikkelen. Budget wordt daarbij ook vaak genoemd. Velen noemen ook als verwachting: begeleiding, bijvoorbeeld door middel van gesprekken of een scholingsplan.

 

Als het gaat om het voeren van ontwikkel- of voortgangsgesprekken is het meest gegeven antwoord dat mensen verwachten dat de leidinggevende oprechte interesse en aandacht toont in hun talentontwikkeling. Doorvragen, meedenken en feedback geven wordt vaak als concrete verwachte acties in die gesprekken genoemd.

 

Wanneer ze over een persoonlijk budget zouden beschikken zou meer dan een derde dat willen besteden aan een loopbaanscan om te onderzoeken hoe ze zich verder kunnen ontwikkelen en wat ze daarvoor nodig hebben. Als toelichting daarop wordt vooral genoemd dat ze voor deze optie zouden kiezen om gerichter hun talenten om te kunnen zetten in actie. Iets minder dan een derde koos voor de optie ‘aan een opleiding’ met als meest gegeven toelichting om kennis te verbreden of te verdiepen.

 

Leuk om te zien is dat de antwoorden op de vraag ‘Wat is voor jou het belangrijkste in je werk/waar sta je echt voor’ erg uiteenlopen. Wat het vaakst genoemd wordt is voldoening gevend of zinvol werk, werk dat de organisatie of de maatschappij vooruit helpt. Ook plezier wordt vaak genoemd. Daarnaast komen waardering, betrouwbaarheid, gelijkwaardigheid en ruimte voor ontwikkeling regelmatig voorbij.

 

En wat zouden de ‘respondenten’ dan nodig hebben om stappen te kunnen zetten in hun loopbaan? Voor sommigen is juist dat de vraag. De meesten geven aan dat ze het nodig hebben om te weten wat ze willen of wat het beste bij hen past. Gesprekken met een sparringpartner, coach of leidinggevende wordt ook door velen als behoefte genoemd.

 

Herken je jezelf hierin? En hoe staat het met jouw persoonlijke loopbaanontwikkeling? Stel jezelf eens de volgende vragen: Waar sta jij echt voor? Hoe komt dat terug in jouw werk? Wat is jouw volgende stap in je loopbaan? En als dat nog niet helder is, wat heb je nodig om meer helderheid en focus te krijgen? Wie kan bijvoorbeeld jouw sparringpartner zijn als het gaat over jouw loopbaan? Op welke afdeling zou jij wel eens stage willen lopen? Maar misschien ook, hoe kun jij zelf meer aandacht hebben voor talentontwikkeling binnen jullie organisatie?

 

Menskracht, april 2018