Scriptiekanjer!

Een diploma, na jaren van hard werken met als eindproduct een onderzoek naar het optimale klimaat waarin kinderen met traumatische ervaringen zich kunnen ontwikkelen en kunnen leren, dat is wat Miski nu in the pocket heeft. 

Het onderzoek

Ter afronding van de opleiding Toegepaste Psychologie heeft Miski onderzocht wat voor een pedagogisch klassenklimaat vluchtelingkinderen nodig hebben om optimaal te kunnen functioneren en leren. Vanuit de literatuur onderzocht ze wat er in het algemeen bekend is over een optimaal pedagogisch klassenklimaat, en ook welke aspecten extra belangrijk zijn voor vluchtelingkinderen. Haar opdrachtgever vroeg zich af hoe het met het pedagogisch klassenklimaat gesteld was op hun school, een basisschool speciaal voor vluchtelingkinderen. Om dit te onderzoeken heeft Miski gebruik gemaakt van een observatielijst om te zien welke competenties leerkrachten inzetten om een goed pedagogisch klassenklimaat te realiseren.

 

Onderzoeksconclusie

De conclusie uit haar onderzoek was dat de leerkrachten op die basisschool veel bezig zijn met de basisaspecten van het pedagogisch klimaat en dat ze veel competenties bezitten en inzetten om een goed pedagogisch klimaat te bereiken. Ze hadden bijvoorbeeld veel aandacht voor de harmonie in de groep, dat geen van de kinderen gepest werd of buitengesloten werd. Het onderzoek heeft ook laten zien dat door de aandacht die er op sociaal-emotioneel gebied voor de kinderen is, het leren leren een aandachtspuntje is. Dat is wat de school meeneemt. De leerkrachten zijn zich nu bewust van hun sterke kanten en weten aan welke aspecten ze nog aandacht kunnen besteden.

 

Wat heeft de scriptieperiode je persoonlijk opgeleverd?

Miski geeft aan veel van haar scriptieperiode te hebben geleerd. Inhoudelijk heeft ze veel geleerd over de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen met traumatische ervaringen. Hoewel er veel over probleemkinderen wordt gesproken, of kinderen met sociaal-emotionele problemen, geeft ze aan dat de meeste kinderen toch goed terecht komen. Hoe komt dat? “Door mensen die in hen geloven, zoals leerkrachten”, aldus Miski. Dat dit heel belangrijk ervoer Miski ook persoonlijk tijdens haar scriptieperiode. Ze geeft aan aan de ene kant het belang te hebben gezien van blijven knokken als het moeilijk wordt en doorzettingsvermogen om je doelen te bereiken. Aan de andere kant heeft ze ook zelf ervaren dat je dit soort pittige periodes niet in je eentje doet. “Als er geen mensen zijn die naast je staan en je aanmoedigen, ga je het niet halen. Ik heb veel gehad aan de personen die af en toe vol geloof tegen me zeiden: het komt goed”.

 

En nu?

Met haar diploma op zak zou Miski graag aan de slag gaan in het begeleiden en coachen van (vluchteling) jongeren op onderwijsgebied. En omdat ze eerder de opleiding tot verpleegkundige heeft gevolgd en het klinische aspect haar ook trekt, zou ook een baan waarbij ze mensen kan coachen of therapie kan geven binnen de gezondheidszorg, haar aanspreken. Haar eerste concrete stappen nu zijn: Linked-In profiel aanmaken en haar CV updaten.

 

Miski, namens Menskracht, heel hartelijk gefeliciteerd met het behalen van je diploma! Je hebt er hard voor gewerkt. We zijn trots op wat je bereikt hebt maar misschien nog wel trotser op je doorzettingsvermogen en je sterke vertrouwen dat het goed komt!

 

Team Menskracht