Work in progress

Ondernemende en creatieve studenten Bedrijfseconomie

Na de opdracht van Danique en Melissa gaat Menskracht verder met een nieuwe opdracht op ondernemersgebied. Met vijf studenten van de opleiding Bedrijfseconomie werken we aan het Business model van Menskracht en Menskracht Young Professionals. Aan de hand van het Canvas Business Model maken zij inzichtelijk hoe Menskracht als bedrijf staat op terreinen als kernactiviteiten, kostenstructuur, klantrelaties en klantwaarden. Daarnaast onderzoeken zij op welke terreinen we onze aanpak kunnen verdiepen, verbreden of helemaal veranderen. Daarmee bouwen we aan het fundament van zowel Menskracht als Menskracht Young Professionals. Leuk daarbij is om te zien hoe opleidingen anticiperen op de veranderende arbeidsmarkt. Deze studenten van de opleiding Bedrijfseconomie werken bijvoorbeeld aan hun vaardigheden om vanuit een financiële blik een creatieve brainstorm te leiden. Een breed pakket aan dit soort vaardigheden geeft studenten de nodige inhoud aan hun rugzak voor het betreden van de arbeidsmarkt, dat is absoluut iets wat Menskracht aanmoedigt.