Wat houdt ons tegen om LEF te tonen?

Vandaag wil ik eens onderzoeken hoe het zit met belemmerende overtuigingen. Maar vooral waarom deze er ons van weerhouden onze dromen na te jagen. Wat is het nut ervan? En wat kan je doen om dit te doorbreken?

Eens kijken wat er allemaal aan belemmerende overtuiging te bedenken valt:
Ik kan het niet                                               Alles moet leuk of makkelijk zijn
Ik ben niet…                                                 Ik kan niet kiezen
Ik ben te veel                                                Ik durf geen verplichten aan te gaan
Ik zou toch eens … moeten                          Ik wil geen hulp vragen
Dat lijkt mij nooit                                           Ik moet alles onder controle houden
Ik heb altijd pech                                          Ik wil niet afhankelijk zijn
Ik durf geen risico’s te lopen                        Ik mag niet kalm aan doen
Ik mag er geen geld aan verdienen             Ik moet mijzelf bewijzen
Ik mag mijn gevoelens niet tonen                Ik moet altijd sterk zijn
Ik ben nu eenmaal zo                                  Ik weet niet hoe ik het moet aanpakken
Ik mag geen fouten maken                         Wat zullen anderen wel niet van me denken?
Wanneer je een of meerdere van deze belemmerende overtuigingen kunt aanvinken hierboven betekent dat eigenlijk: Ik kan mijn volledige potentieel niet inzetten.

Als we het dan gaan kijken naar de de kracht van de gedachten, zijn we vaak geneigd onze gedachtes als waarheid aan te nemen. En dat is eigenlijk helemaal niet zo gek. Want ons brein probeert constant alles te begrijpen en te analyseren, dat is nu eenmaal ons overlevingsmechanisme. Wanneer we hier bewust van zijn dan kunnen we wat afstand doen van al deze gedachten. Het probleem zit het alleen niet in de gedachte zelf, maar eerder in de identificatie, de missvatting die ‘denkt’ dat we zijn wat we denken. Nu je weet dat jouw brein altijd aanstaat, heb je twee keuzes:

  1. Je gelooft alles wat je denkt, wat hoe dan ook jouw belemmerende overtuiging zal bevestigen
  2. Je ervaart de gedachte en accepteert dat ze er zijn en kiest met welke gedachte je wel of niet iets doet

Bijvoorbeeld:
Mijn werkgever vindt mij vast niet goed genoeg -> Focust op dat wat verkeerd gaat en zegt dan: “zie wel!” ->  Houdt er een negatief gevoel aan over
Mijn werkgever vindt mij vast niet goed genoeg  ->  Vraagt zicht af: “hmm hoe wil ik mij wél voelen?”  -> Ik kies ervoor om mij mijn best te doen en mijn gevoel hierover zelf te bepalen.
Wist je trouwens dat het woord ‘niet’ niet eens geregistreerd wordt in jouw brein. Dit woord kennen wij alleen in taal. Een mooi voorbeeld hiervan is: Denk niet aan een roze olifant. En… taadaaa daar is de roze olifant in jouw gedachte, niet waar?

Wanneer je jouw volledige potentieel wilt inzetten dan is het goed jouw belemmerende overtuigingen eens te bekijken en om te denken.
Aan de hand van coaching kom je tot kleine stapjes richting jouw doel. We zijn namelijk niet bang om te falen, maar vooral om iets te verliezen. Ben Tiggelaar zegt hierover:

Het begint met Dromen, daarna met Durven om het daarna te gaan Doen; maar uiteindelijk begint het met vallen en opstaan en eindigt het met doorzetten