Teamkracht & DISC

Ieder team heeft zo zijn eigen vragen en uitdagingen als het om samenwerking gaat.
Eén van de vragen die bijvoorbeeld voorbij komt is: hoe kunnen we elkaars talenten nog beter
benutten en hoe verbeteren we onze communicatie en feedback? Een vrij brede vraag wat dan ook
om een programma op maat vraagt.

Het is altijd goed om te kijken welke talenten en voorkeuren het team in huis heeft. Wij gebruiken
hiervoor de voorkeursgedragsstijlen van DISC. Een vragenlijst die niet aanvallend is voor de persoon
maar die gezien kan worden als een kapstok met daarin alle talenten en valkuilen.
Ons uitgangspunt? Kijken wat er al wél is en dat gaan belichten. Wij merken dat als mensen
door die bril leren kijken het hen opluchting geeft, ze zijn hierdoor ook trotser op het team.
Kijken naar het negatieve heeft vaak de bovenhand omdat er nog te vaak gekeken wordt naar wat
beter moet. Het is tijd om samen stil te staan en te kijken wat er al wél is.

Wij werken dan ook graag vanuit de breedte en “management overstijgende”. Waar ligt de
behoeften van de organisatie én van het team? Daarom betrekken wij ook altijd minimaal twee
werknemers om mee te denken namens het team. Hierdoor ontstaat er diversiteit en halen we er
alles uit wat erin zit. Zo hebben mensen met een IS profiel vaak een voorkeur voor een programma
met focus op verbinding met elkaar. Mensen met een D profiel willen weten wat zij ermee gaan
bereiken en de mensen met een C profiel willen weten welke stappen ze moeten of kunnen gaan
zetten. De werknemer leert op deze manier meer over zichzelf, over zichzelf binnen het team en over zijn/haar collega’s binnen het team. We laten alle voorkeursstijlen een plek krijgen. Hierdoor worden talenten benut en kunnen er stappen gemaakt worden rondom communicatie en het geven van feedback.

Maar hoe zorgen wij ervoor dat wat het team heeft ontwikkeld niet verwatert?
Hierover in het volgende blog meer!

1 antwoord

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] teamdag bestaat altijd uit twee sessies. De eerstes sessie heb je in de vorige blog kunnen teruglezen. In een tweede sessie maken wij een aantal werknemers, die DISC bovengemiddeld […]

Reacties zijn gesloten.