Loopbaanportret: Intern recruiter

Intern recruitment: ontmoeten, verbinden en bemiddelen

Kasper van de Pol: “Laat je informeren, spar lekker en benut je kansen; er zijn er voldoende!”

Inleiding

Op 23 januari 2020 ontmoet ik Kasper op kantoor in Amersfoort. In eerste instantie komt hij voor zichzelf. Hij heeft zijn opleidingsbudget aangewend en de module Talent en Ondernemerschap in Time to Grow geboekt.

Kasper komt energiek en met een grote glimlach binnen. Hij praat makkelijk en denkt in kansen. Mooie eigenschappen voor de ondernemer in spe!

Achtergrond

Kasper heeft een liefde voor auto’s. Zijn opleiding motorvoertuigentechniek aan het ROC in Arnhem kwam dan ook niet uit de lucht vallen. Hij voelde dat hij daarna nog meer in zijn mars had en wilde graag HBO gaan doen. Dit werd de MER (management economie en recht). Vanuit de MER ging hij in 2012 stage lopen bij HR van de Rabobank. In 2014 behaalde hij zijn diploma en ging vervolgens in diverse rollen bij HR aan de slag.

In 2018 ging hij verder als matcher en sourcer voor de Rabobank Centraal. Enthousiast vertelt hij: “Er verandert veel op het hoofdkantoor van de Rabobank. We hebben veel nieuwe innovatieve projecten en we werken steeds meer in flexibele rollen i.p.v. functieomschrijvingen. Dat geeft bewegingsruimte en flexibiliteit”.

Hierdoor raak ik getriggerd. Afgelopen jaren hebben we namens Menskracht veel Rabobank collega’s begeleid. Op de lokale vestigingen is het met name goed merkbaar dat de medewerkers erg moeten wennen dat ze steeds minder fysiek en intensief contact hebben met de klanten. Ook is niet zo duidelijk wat er allemaal vanuit het hoofdkantoor aan positieve ontwikkelingen komen en kansen voor ander werk. Vaak lijkt het (letterlijk) te ver weg. Kasper en ik merken allebei dat dit nog veel meer gepromoot kan worden en dat veel meer mensen bij hem mogen aankloppen om even te sparren over nieuwe kansen. We constateren een win-win, enerzijds kan Menskracht medewerkers die de Loopbaancheck doen verbinden naar Kasper als ze intern meer willen ‘proeven’ en anderzijds kan Kasper zo met meer collega’s sparren.

Duidelijk is dat Kasper dit nog meer wil neerzetten voor de Rabobank. Hij omschrijft zijn ambitie dan ook: “Het ontmoeten, verbinden, bemiddelen van diverse doelgroepen om iedereen een stap verder te helpen”. Kaspers kwaliteiten liggen op het gebied van laagdrempelig zijn, inlevingsvermogen en het denken in kansen. Een aanmoediging voor collega’s die na het loopbaanonderzoek weer een stapje willen zetten!

Hoezo Talent en Ondernemerschap?

Kasper straalt uit dat hij veel passie heeft in zijn huidige rol. Waarom heeft hij dan toch voor deze module gekozen?

Kasper beaamt dat hij de komende jaren nog wel een missie heeft te volbrengen in deze rol bij de bank. Hij lacht: “Ondernemerschap is ook een droom. Het biedt vrijheid en kansen! Ik weet gewoon niet waar ik moet beginnen en hoe ik het dan afwisselend houd. Ergens weet ik dat ik het ondernemerschap in de toekomst wil vormgeven. Op iets langer termijn”. Hij wil dit graag nu verder onderzoeken, ook omdat hij het zelf goed vindt in beweging te blijven.

We kijken eerst naar zijn DISC voorkeur profiel. Dit blijkt een SI profiel te zijn. Mensen helpen, betrouwbaar zijn, loyaal enerzijds (S voorkeur) en nieuwe dingen uitproberen, vrijheid, verbinden, concepten en avontuur anderzijds (I voorkeur). Dat verklaart ook soms wat tegenstelling! De I geneert ideeën en ziet kansen, de S wil het goed doen.

Aan het eind van de module zegt Kasper volmondig JA tegen ondernemerschap op termijn. Ik denk ook dat hij heel goed zijn ei, drive en zijn vindingrijkheid hierin kwijt kan, bovendien heeft hij door zijn gerichtheid op de mens en zijn enthousiasme een grote gunfactor. Naast zijn missie voor het uitbreiden van de interne recruitment tak bij de Rabobank gaat hij ook onderzoeken of hij combinaties kan leggen in ondernemerschap. Bijvoorbeeld om als organisatieadviseur aan de slag te kunnen gaan in de autobranche of het begeleiden van mensen bij nieuwe horecaconcepten.

Vervolg

We spreken na de module nog een keer digitaal af. Dit keer gaat over zijn huidige missie: “Hoe zorg ik ervoor dat de Rabobank mensen me weten te vinden en dat ze weten dat ze LAAGDREMPELIG met me kunnen sparren?”.

Inmiddels heeft Menskracht al een aantal collega’s actief naar hem doorverwezen. Kasper geeft ook aan: “Vaak denken mensen dat ze van alles moeten als ze naar mij gaan. Als ik ze dan tip op een interne vacature dat ze verplicht zijn te solliciteren. Dat is helemaal niet zo! Weten wat er is is stap 1, vaak zijn er ook wel projecten die in de regio uitgevoerd kunnen worden en is er veel meer mogelijk”.

Voor collega’s is dus de boodschap: Er zijn voldoende nieuwe kansen binnen de Rabobank.

Ga er op af, laat je informeren en kijk wat er past!

 

Opgemaakt mei 2020

Mariska Broekman ondernemer & talentencoach

Menskracht