Geen cultuuromslag, maar je eigen organisatiecultuur ontdekken!

Teams die vernieuwing niet oppakken, medewerkers die op eilandjes werken, een hoog ziekteverzuim en een groot verloop in personeel. Allemaal signalen dat het binnen jouw organisatie niet stroomt. Je zoekt naar manieren hoe dit anders kan. Om je medewerkers en daarmee de organisatie tot bloei te laten komen is het nodig om je niet blind te staren op de signalen. Beschouw ze als boodschapper van wat er echt aan de hand is. 

De tekst op de site van onze samenwerkingspartner Fenna Janssens omvat eigenlijk alles. In de afgelopen jaren heb ik goede ervaringen opgedaan met combinatietrajecten met Fenna. Voor teams, die wat anders willen dan praten binnen de vier muren, biedt Menskracht in samenwerking met Vinca een andere manier; de tuin als metafoor. Met symbolen laten we de behoeften en de uitdagingen van het team door het team zelf zichtbaar maken. Door deze andere manier van kijken draaien we niet rondjes in de problemen van alledag, maar gaan we naar de lagen die eronder liggen. Hierdoor kunnen duurzame oplossingen tot stand komen.

Als er niet gekeken wordt naar wat er echt aan de hand is, zullen op andere plekken in de organisatie opnieuw problemen ontstaan. Daarom kijken we een laag dieper. 

Naast het aanbieden van andere vormen om tot een prettige samenwerking te komen ervaar ik de plek ook als een verademing. Er is letterlijk meer lucht en meer zicht. Mensen ontspannen, lachen meer en ontstaan er automatisch nieuwe ‘samen zijn’ patronen.

Het interessante is: het is concreet, maakt complexe zaken weer simpel én het is en super praktisch. Want dat doet de natuur als metafoor. Een mooie helpende spiegel!

De komende weken nemen we je hier verder in mee….
Zo delen we nog een keer onze eigen ervaringen op individueel niveau, gaat Fenna wat nader in op wat er met je zintuigen gebeurt en vertellen we over een team waarmee we samen hebben gewerkt.

Opgemaakt door Mariska