De werknemer van de toekomst

‘De werknemer van de toekomst’ luidde de titel van de conferentie ter ere van het 35 jarige bestaan van de Academie Mens en Arbeid van het Saxion. Wie, of wat, is dat eigenlijk, de werknemer van de toekomst? Deze dag werden we uitgenodigd verschillende workshops te volgen en naar een lezing te luisteren rond dit thema.

 

Werkleren

We namen deel aan drie rondes workshops. Bij binnenkomst bij de workshop ‘Groeien door uitdaging’, werden we meteen getriggerd door wat het digital board ons toonde: ‘Willen, durven, kunnen. Goodbye comfortzone’. De spreker vertelt dat we om nieuwe dingen te leren uit onze comfortzone moeten stappen, onze learningzone in, maar niet in de paniczone moeten belanden. Wanneer we ons in welke zone bevinden blijkt voor iedereen verschillend wanneer ons een aantal stellingen wordt voorgelegd. Bij een plaatje van een spin blijken sommigen in hun paniczone te belanden terwijl anderen totaal geen problemen met spinnen hebben en in de comfortzone blijven. We leren optimaal wanneer de learningzone en de comfortzone elkaar afwisselen. Wanneer we in de paniczone belanden is het tijd om een stapje terug te doen. Om te groeien en te leren krijgen we het volgende stappenplan mee:

  1. Wat is mijn doel, waar wil ik groeien? (Gebaseerd op Sephen Covey: begin met het einde voor ogen)
  2. Durf een stap te zetten (gebaseerd op Carol Dweck: growth mindset).
  3. Ontwikkel vaardigheid door te doen (gebaseerd op Angela Duckworth: doelbewust oefenen).

 

We bleven in het thema ‘leren’ bij de workshop ‘Werkleren, hoe werkt dat eigenlijk? (en hoe leer je dan)’ volgen. Ons werd de vraag gesteld: hoe pak jij het aan wanneer je binnen het bedrijf een nieuw systeem moet gaan leren gebruiken? Welke leerstijl hanteer je het liefst? Naar de indeling van Manon Ruijters: kunst afkijken, participeren, kennis verwerven, oefenen en ontdekken. Dit was een mooie bewustwording dat verschillende personen verschillend met nieuwe informatie omgaan. Het is goed om de manier van informatie aanbieden wanneer we een ander iets willen leren af te stemmen op de leerstijl van die persoon.

 

Impact snel veranderende wereld

We sloten deze dag af met een lezing van Menno Lanting, een expert op het gebied van de impact van de snel veranderende wereld op innovatie, organisaties en leiderschap. Hem werd de vraag voorgelegd: ‘Hoe ziet de werknemer van de toekomst eruit?’ Het precieze antwoord blijft hij ons nog schuldig want hoe hard we ook roepen de werknemer van de toekomst, tot nu toe is het toch nog een soort geest waarvan we nog niet zeker weten hoe die eruit gaat zien. Op humoristische wijze nam Lanting ons mee door een aantal veranderingen die hij binnen de grootste innovatieve organisaties van de wereld.

 

Om te beginnen, de robotisering. We horen veel mensen zeggen dat robots onze banen zullen overnemen. Maar met een filmpje laat Lanting zien dat robots nog niet zo fijngevoelig zijn als nodig is in de zorg bijvoorbeeld. Hij zegt dat we structureel de technologische ontwikkelingen op korte termijn overschatten maar op langere termijn onderschatten. Volgens hem is de werknemer van onze toekomst niet een robot. Toch heeft technologie grote invloed. Zo kreeg een grote groep agenten een smartphone, waarmee zij data, diensten en producten konden opvragen. Hierdoor was het kantoor dat normaal deze informatie verschafte overbodig en konden deze mensen dus naar huis.

Een ander punt dat hij aan tipte was de organisatiestructuur. De structuur die nog een veel bedrijven, zo niet de meeste, wordt gehandhaafd is de hiërarchische structuur terwijl netwerkstructuren veel meer van deze tijd zijn. Pogingen die gedaan worden om het hiërarchische denken te doorbreken strand toch vaak bij degenen die hoog in de hiërarchie zitten omdat zij veel profijt hebben van die structuur. En al helemaal een desastreuze beslissing noemt Lanting een afdeling Innovatie. Dat betekent dat de rest van de medewerkers niet meer innovatief bezig hoeven te zijn want daar is de afdeling Innovatie voor in het leven geroepen.

 

Dat het netwerk steeds belangrijker wordt blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat 60% van de mensen bij de NASA niet meer op de loonlijst staan. ‘De echte succesvolle mensen gaan niet meer in dienst maar laten zich inhuren’, aldus Lanting. De NASA biedt opdrachten aan waar deze experts zich op inschrijven, net als een soort werkspot.nl voor aannemers. Dat Lanting het netwerken goed onder de knie heeft blijkt wel uit de manier waarop hij het knutselprobleem op school verhielp. Er waren constant te weinig ouders die met de kinderen wilden knutselen totdat Lanting de directeur aanraadde eens een netwerkonderzoek te doen onder ouders van de kinderen. Daaruit bleek dat er ouders waren die goed konden dansen en de kinderen een dansles zouden kunnen geven, ook bleken een paar vaders goede contacten met Apple te hebben zodat voor de hele klas Ipads geregeld konden worden.

 

Wie of wat is de werknemer van de toekomst? Uiteindelijk draait de toekomst om verandering. Flexibiliteit is dus een must have! En wat kun jij met jouw netwerk?